Byttorpsskolan i Borås byggs till.

20200307_Byttorpsskolan

2020-03-03

Vi levererar väggarna till nybyggnad av idrottshall och klassrum. På bilden syns vändväggarna till idrottshallen med ingjutet mönster. 490 mm tjocka med 25 cm isolering för att nå ett U-värde ner mot 0,1. Vår kund är Serneke.