Första väggen på Gavlehovs äldreboende monteras.

2019-02-25

Idag börjar montaget av ytterväggar (350 mm tjocka handstrpllade med kärna av 120 mm kooltherm), innerväggar, bjälklagsplattor, pelare/balkar, trappor till entréplanet med uppstickande trapp- och hisschakt till Gavlehov i Gävle. De övriga våningarna uppåt byggs med trämoduler. Läget är fantastiskt för den idrottsintresserade äldre med Gavlerinken, Gavlevallen och Gävletravet inom rulatoravstånd. PME hjälper oss med montaget och Erlandsson Bygg är vår kund.