Pressmeddelande 2018-11-19.

Pressmeddelande 2018-11-19

2018-11-19

Tranemo G-betong AB och Prefab i Tranemo AB har ingått avsiktsförklaring om ett samgående.
Mer information finns i det bifogade pressmeddelandet.