Logistikhall utanför Borås.

2018-02-19

Speed Group expanderar och behöver mer logistikyta i Viared.
Vi levererar 110 st, 2000 m2, sockelelement till EAB som uppför hallen.