Energikartläggningen är klar.

2017-11-13

I våras gick vi med i Energimyndighetens nätverk "Energieffektiva industrier i väst" med målet att minska vår energianvändning med 15%. Idag fick vi vår energikartläggning presenterad för oss och kan börja jobba med åtgärderna.