Brf. Sjösidan vid sjön i Tranemo växer fram.

Sjosidan

2017-10-20

Vi har den stora äran att leverera betongelement till Erik Larssons Bygg:s sexvåningshus i centrala Tranemo. Sandwichväggar med rollad yta, med rillor och med ingjutet tegel samt homogena innerväggar. Inte ofta vår leveransvägg är några hundar meter!