Vi levererar första planets väggar till Tröinge Park etapp 2.

2017-02-13

Ett andra tiovåningshus skall resas bakom brandstationen i Falkenberg. Precis som för första huset levererar vi homogena innerväggar och sandwich ytterväggar. Kund är DMJ Bygg AB.