Sockelelement till Länna.

2016-09-19

Logistic Contractor bygger logistikfastighet i Länna söder om Stockholm. Vi levererar sockelelementen.