Väggar till pool utanför Göteborg.

2016-05-04

Idag monteras fem väggar och fem trappsteg från oss som tillsammans bli en 9*4 meter stor pool med vattendjup 1,3m.