Horreds Brandstation monteras.

2016-01-28

Serneke bygger ny brandstation i Horred och vi levererar betongstommen. Sandwichelement som fasad samt homogena innerväggar och hdf till mellanbjälklag.