Montageetapp 2 i Örebro.

2015-07-28

Idag påbörjar vi montaget av de sista 70 soklarna till XXL Örebro.