Väggar till flerbostdshus i Helsingborg.

2015-06-12

Idag går de första lastbilarna med väggar till källare och parkeringsgaragen. i höst påbörjas montaget av de sex våningarna ovan mark. Totalt levererar vi drygt 300 stycken massiva väggelement och pelare. Kund är DMJ Bygg.