Socklar till Borås

2015-05-18

I Viared bygger Sandatex nya lokaler. Fristad Bygg köper betongsocklarna av oss.