Verkstad till Segerstad utanför Värnamo

2015-03-12

Idag levererade vi socklar och portomfattningar till bygget på Segerstad Naturbruksgymnasium. Kund är Tage & Söner Byggnads AB.