Falkenberg etapp 4.

2014-12-09

Fjärde etappen av flerbostadshus i Falkenberg monteras idag. Våning två på ett hus och källarplan på ett annat.