Nu börjar montaget på Rydsgatan

2014-06-02

Idag påbörjas montaget av flerbostadshusen på Rydsgatan som vi levererar betongstommen minus bjälklag till. Totalt rör det sig om 700 element/10 000 m2 fram till v.40 och till sommaren nästa år. Beställare är AB Bostäder och vår kund ByggArvid.