Hissgrop till Rydsgatan

2014-04-09

Idag levererade vi första elementet till Rydsgatan i Borås. ByggArvid AB bygger 70 nya lägenheter åt AB Bostäder och vi levererar all Prefab förutom bjälklag. V.23 skall väggar börja monteras.