Poolväggar till Båstad

2014-04-04

Idag gick lasset med fyra väggar och sex trappsteg till en pool i Båstadområdet. Beställare var Finsbo Entreprend. Poolen var 4*8 m invändigt.