Tillbyggnad av personalutrymmen

20140217_140133

2014-02-13

Idag påbörjar vi utbyggnaden vårt kontor-/personalbyggnad. Sedan några år har vi varit trångbodda och nu blir det 75 m2 till med lunchrum och omklädning