Fundament till AstaZero, testbana Hällered.

2013-10-28

PEAB i Borås bygger ny verkstadsbyggnad på testbanan i Hällered utanför Borås. Vi levererar plintar med skaft dit som en limträstomme står på.